Ynglŷn â’r LC

Agorwyd yr LC ym mis Mawrth 2008 ac mae eisoes yn brif ganolfan hamdden Abertawe erbyn hyn.

Gyda pharc dŵr y byddai'r rhan fwyaf o gyrchfannau gwyliau'n genfigennus ohono ynghyd â pheiriant tonnau dŵr dwfn cyntaf y byd - y Boardrider, campfa iechyd a ffitrwydd mwyaf yng Nghymru, yr adeiledd ardaloedd clyweled rhyngweithiol cyntaf, wal ddringo 30 troedfedd, sba iechyd, stiwdios dawns, mannau arlwyo amrywiol a neuadd chwaraeon amlbwrpas, does dim rhyfedd bod disgwyl mawr yn y misoedd cyn agor yr ‘LC’.

Canolfan Hamdden Abertawe oedd yr LC ar ei wedd flaenorol. Wedi'i hagor yn wreiddiol gan y Frenhines yn ystod blwyddyn ei Jiwbilî Arian ym 1977, daeth Canolfan Hamdden Abertawe yn un o gyfleusterau hamdden gorau Cymru ac yn atyniad blaenllaw i dwristiaid. Fodd bynnag, cymerwyd y penderfyniad dadleuol i gau'r adeilad yn 2003 gyda'r posibilrwydd y byddai'n cael ei ddymchwel.

Yn ffodus, dechreuodd Cyngor Dinas Abertawe, ar ôl cryn bendroni, gynllunio i'w adnewyddu'n llwyr. Er nad oedd y prosiect yn newid adeiledd allanol yr adeilad, cafodd y tu mewn ei weddnewid yn llwyr, gan droi'r safle blaenorol yn gyfadeilad cyffrous a chyfoes yr 21ain ganrif sydd gennym heddiw.

Dechreuodd y prosiect adnewyddu yn 2005 dan arweiniad Powell Dobson - un o gwmnïau penseiri mwyaf blaenllaw Cymru - a'r contractwyr o fri cenedlaethol, Laing O'Rourke.

Agorodd yr LC ei drysau o'r diwedd ym mis Mawrth 2008 ac i goffáu'r hen ganolfan, daeth y Frenhines a Dug Caeredin i Abertawe unwaith eto i agor y safle. Nid aeth yr holl ymdrech y tu ôl i'r prosiect heb ei nodi ac ar ddechrau mis Mehefin 2008, cafodd yr LC ei synnu i ddysgu ei bod wedi ennill Gwobr Arddull Abertawe o dan y categori 'Adeilad Steilus'.

Ar ôl blynyddoedd o waith caled, gall pawb a oedd yn rhan o'r prosiect gamu'n ôl ac edmygu eu camp. Gwnaeth y tîm atgyfodi atyniad teulu y bu colled fawr ar ei ôl a'i droi'n gyfleuster cyfoes y gall Abertawe ymfalchïo ynddo. Ond nid oedd hynny'n hawdd...

Roedd dyluniad neuadd y pwll yn gofyn am 2,600 o bwyntiau gosod tri dimensiwn unigryw.

Ceir 4 miliwn o deils yn neuadd y pwll a defnyddiwyd gwerth 27 cwrt badminton o wydr adeileddol trwy’r adeilad i gyd.

Cymerodd 5 niwrnod i lenwi'r prif bwll â dŵr a 4 wythnos ychwanegol i gynhesu hyn i'r tymheredd iawn.

Mewn theori, mae 256 cyfuniad tonnau ar gael yn y prif bwll tonnau er mai 12 yn unig a gafodd eu cynllunio.

Mae gwerth 2 gae pêl-droed o arwynebedd wedi'i baentio yn yr adeilad. Mae'r system oeri'n gyfwerth â 1200 o oergelloedd cartref ac mae dros 140 milltir o geblau trydan.

Amcangyfrifwyd i 18,000 o frechdanau cig moch gael eu bwyta yn ffreutur y safle yn ystod y prosiect!

Mae'r LC eisoes wedi profi ei bod yn gyfleuster gwerthfawr i drigolion ac ymwelwyr ag Abertawe. Wedi'i hailagor ar ôl hanner degawd, mae'n debyg bod yr LC yn werth yr aros.