Gwobrau Twristiaeth Bae Abertawe

18 Hyd 2010

Tourism Swansea Bay logo mainMae’r LC yn falch i gyhoeddi ein bod wedi cael ein henwebu am 2 gategori yng Ngwobrau Twristiaeth Bae Abertawe!

Cynhelir y seremoni wobrwyo ar 11 Tachwedd 2010 sy’n dathlu dyfeisgarwch a rhagoriaeth yn y diwydiant twristiaeth yn Abertawe.

Enwebwyd yr LC am y Profiad Gorau i Ymwelwyr a’r Atyniad Gorau i Ymwelwyr. Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi pleidleisio drosom. Mae pawb yn yr LC yn hapus iawn, yn enwedig gan ein bod newydd dderbyn Gwobr am yr Atyniad Gorau i Ymwelwyr gan y Gwobrau Diwylliant a Ffordd o Fyw, ac rydym wedi cael ein henwebu am wobr genedlaethol, a gynhelir ddydd Iau!